Máy bào – thái – cắt – xắt sợi nộm hoa chuối, bắp chuối, bi chuối tách bẹ, điều chỉnh được độ mỏng

Liên hệ 0325.340.389

Hotline: 0325.340.389