Máy thái – bào – cắt- xắt salad sợi nộm rau bắp cải, bắp sú trắng – tím mỏng như tơ

Liên hệ 0325.340.389

Hotline: 0325.340.389