Máy cắt lát – thái lát – xắt lát quất ( tắc) làm 2-3 miếng, điều chỉnh độ dày mỏng tùy ý muốn

Liên hệ 0325.340.389

Hotline: 0325.340.389