Máy thái nộm – bào nộm – cắt nộm – xắt nộm thân cây chuối mới, năng suất lớn hơn

Liên hệ 0325.340.389

Hotline: 0325.340.389