Máy bào hành tỏi, cắt thái lát hành tỏi, xắt hành tỏi khô – tươi, chạy điện

Liên hệ 0325.340.389

Hotline: 0325.340.389