Máy cắt- xắt- bào – thái lát quả lê, trái lê, táo mèo, táo đỏ, táo tàu, mắc cọp, chanh, cam, quất

Liên hệ 0325.340.389

Hotline: 0325.340.389