Máy xắt vỏ bưởi – cùi bưởi, thái vỏ bưởi- cùi bưởi, cắt vỏ bưởi – cùi bưởi tươi thành lát mỏng tùy ý

Liên hệ 0325.340.389

Hotline: 0325.340.389