Máy bào- cắt- thái nộm thân cây chuối điều chỉnh dày mỏng tùy ý

Liên hệ 0325.340.389

Hotline: 0325.340.389