Máy thái hành tây hạt lựu – cắt hành tây hạt lựu – xắt hành tây hạt lựu.

Liên hệ 0325.340.389

Hotline: 0325.340.389